Expert consultancy in ondergrond en dynamica

Wie we zijn

Cohere Consultant is opgericht in 2018 door Eliam Vlijm en Siefko Slob. Wij zijn een onafhankelijk adviesbureau en bieden technisch specialistisch advies. Wij helpen onze klanten graag om hun doelen te bereiken. In ons advies zijn we continu op zoek naar coherentie tussen ons advies en de uitdagingen van de klant. We zien grote toegevoegde waarde in samenwerking met andere specialisten.

Wat we doen

Als senior specialisten op het gebied van dynamica en ondergrond bieden wij technisch advies op hoog niveau. We maken gebruik van geavanceerde datamodellering- en analysetools. Onze kracht is een snel begrip van problemen op basis van veel of weinig gegevens. We voeren risicobeoordelingen uit en adviseren over beleid en besluitvorming.

Keten van predictie en meetdata naar beslisinformatie

Keten van predictie en meetdata naar beslisinformatie

Onze bijdrage aan de maatschappij

De wereld om ons heen verandert snel door nieuwe technologieën. Technologieën die zijn bedoeld om ons leven te verbeteren, onze veiligheid te vergroten en allerlei informatie te verzamelen. Wanneer het gaat om besluitvorming, is het echter moeilijk om een beslissing te nemen gebaseerd op feiten zonder begrip en de juiste kennis. Technische specialisten met diepgaand begrip van hun vakgebied zijn daarbij nodig. Onze missie is om bij te dragen aan de maatschappij door het geven van gedegen advies.

Diensten

Ondergrond

De ondergrond is vaak de meest onzekere factor in projecten. Inzicht in het gedrag van de ondergrond speelt een belangrijke rol, maar er is vaak weinig over bekend. CPT's, boringen of geofysica zijn onderzoeken die worden gebruikt om de ondergrond in kaart te brengen. Met onze geologische kennis interpreteren wij dit en vertalen de gegevens naar ontwerp.

Disciplines

Trillingen

Trilling is de beweging van een constructie of medium en dit is soms moeilijk te voorspellen. Schade of hinder zijn ongewenste gevolgen van trillingen. Door monitoring kunnen we inzicht krijgen in het trillingsniveau. Bij het beoordelen van toekomstige situaties maken we gebruik van voorspellende rekenmodellen.

Disciplines

Aardbevingen

Aardbevingen kunnen een grote impact hebben in de vorm van schade, maar ook als sociale onrust. Een gedegen seismisch ontwerp is daarom van groot belang in aardbevingsgebieden. Met onze kennis van de ondergrond en de interactie tussen bodem en constructie, kunnen we de impact bepalen op uw gebouw of constructie.

Disciplines

Aardwarmte

Het grootste deel van de energievraag in Nederland bestaat uit warmte. Aardwarmte of geothermie kan als duurzame energiebron aan een deel van deze vraag voldoen. Als onafhankelijke partij, kunnen wij de kansen en risico's van het ontwikkelen van ondiepe en diepe geothermische energie voor u objectief onderzoeken.

Disciplines

Mine tailings - risk assessment

xxxx

Engineering en design

- Eindige Element Modellering (EEM)
- Constructief ontwerp
- Dynamische modellering
- Monitoring

Disciplines

Technical assessments

- Trillingsonderzoeken
- Risico analyse en management
- Haalbaarheidsstudies
- Technische due diligence
- 3D geologisch en geotechnisch modelleren
- Geologische quickscans

Disciplines

Project management

- Project management
- Interim project management
- Client representative
- Team lead

Disciplines

Data analyse

- Dataverwerking
- Data analyse
- Programmeren
- Structural health monitoring
- Trillingsmetingen
- GIS en Remote Sensing

Disciplines

Research en training

- Post academisch onderwijs
- Workshops, symposia en conferenties
- MSc studenten

Disciplines

CO2-Prestatieladder

Bij Cohere Consultant geloven we dat duurzaamheid essentieel is voor onze bedrijfsvoering en ethiek. Wij zijn op dit moment bezig met het proces om ons te certificeren voor CO₂ prestatieladder niveau 5 aan de hand van het SKAO handboek CO₂ prestatieladder 3.1. Zodra wij gecertificeerd zijn zullen we het certificaat ook op deze pagina delen. Ook delen wij onze informatie via de SKAO waar wij lid van zijn.

Disciplines

Klanten

AROM
NSO
TTE
Tauw
BugelHajema
DuraVermeer
MIBA
Witteveen+Bos
Movares
RVO
GemeenteAssen
Neo
DeLingenseAlliantie
Arcadis
RHDHV
ProRail
BBN

Nieuws

Internationaal Symposium over Energiegeotechniek (SEG23)

17 Apr 23

Internationaal Symposium over Energiegeotechniek (SEG23)

Cohere Consultants voegen zich bij het Dutch Technical Team for Dam Safety (DTTD)

03 Sep 22

Cohere Consultants voegen zich bij het Dutch Technical Team for Dam Safety (DTTD)

Artikel op website cobouw

13 Apr 22

Artikel op website cobouw

Hyperspectrale satellietdata voor het bepalen van begaanbaarheid van terrein

11 Mar 22

Hyperspectrale satellietdata voor het bepalen van begaanbaarheid van terrein

Modelleren van modderstromen door bezwijken van dammen voor opslag van mijnafval

26 Jan 22

Modelleren van modderstromen door bezwijken van dammen voor opslag van mijnafval

Internoise 2021

22 Jul 21

Internoise 2021

Contact

Postadres
Cohere Consultants B.V.
Postbus 1755
3800 BT Amersfoort

Bezoekadres
Bergstraat 29 - 2e verdieping
3811 NE Amersfoort

E-mail: info@cohereconsult.com