Al het nieuws van Cohere

22-07-21

Internoise 2021

Internoise 2021

Op 4 augustus 2021 geeft Eliam een presentatie op het 50e International Congress Noise Control Engineering, oftewel Internoise. De titel van zijn presentatie luidt:  'Vibration source properties of cargo trains: free field vibration and track side measurement analysis'. Voor meer informatie zie: https://internoise2021.org/

09-07-21

Studie prioritering CC2/CC3 gebouwen afgerond

Studie prioritering CC2/CC3 gebouwen afgerond

Het werk van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) start met het vaststellen bij welke gebouwen versterking wenselijk is in verband met het risico op bezwijken bij een (mogelijke toekomstige) aardbeving. Daarbij gaat het om woningen, maar de NCG kent ook speciale programma’s voor scholen, zorginstellingen, erfgoed en boerderijen. Gebouwen met een CC2/CC3 gevolgklasse, zoals winkels, verenigingsgebouwen of sporthallen, zijn veelal nog niet in de werkvoorraad van de NCG opgenomen.

Om zo efficiënt mogelijk vast te stellen of, en zo ja welke objecten aan de werkvoorraad moeten worden toegevoegd heeft de NCG aan TTE Consultants en Cohere Consultants gevraagd een prioriteringssystematiek voor de objecten te ontwikkelen. De randvoorwaarde daarbij was dat uitsluitend openbaar beschikbare data werd gebruikt. Het gereed komen van de prioriteringsmethode is een eerste stap. Aan de hand van de prioritering kan de NCG bepalen welke objecten daadwerkelijk op constructieve kwetsbaarheid worden onderzocht en eventueel aan de werkvoorraad moeten worden toegevoegd.

26-04-21

Wheel out-of-roundness

Wheel out-of-roundness

In collaboration with Ricardo Rail, Cohere Consultants is studying the influence of wheel out-of-roundness on environmental vibration levels. The study is commissioned by ProRail and includes data-analysis of measured accelerations at axle level in combination with measured vibration levels at free field.

The goal is to increase understanding on how to reduce environmental vibration impact of railway lines in the Netherlands.

13-11-20

New Office

New Office

On the 1st of November we moved to our new location in Amersfoort. Our new address is Bergstraat 29.

08-10-20

Versterking van ons team

Versterking van ons team

Per 1 oktober is Pim van der Male ons team komen versterken! Hij heeft de afgelopen jaren gewerkt aan zijn promotieonderzoek aan de TU Delft op het gebied van een gekoppelde aanpak van de dynamica van offshore windturbines.

Pim blijft ook bij de TU Delft werkzaam, waardoor hij een mooie schakel vormt tussen Cohere Consultants en de TU Delft. Pim is sterk constructief onderbouwd en heeft grondige kennis van dynamica van constructies. Een mooie aanvulling op ons team!

01-07-20

Commissie Mijnbouwschade

Commissie Mijnbouwschade

Vanaf 1 juli 2020 kunnen particulieren en micro-ondernemers die denken dat zij schade hebben door mijnbouw zich melden bij de Commissie Mijnbouwschade. Siefko Slob van Cohere Consultants is een van de vier leden van de Commissie.

De leden van de Commissie zijn benoemd door de minister van Economische Zaken en Klimaat, voor maximaal 4 jaar. Het benoemen van de leden gebeurt onpartijdig en op basis van deskundigheid. De website van de Commissie is hier te vinden.

22-06-20

Vernieuwde website i4damsafety.com

Vernieuwde website i4damsafety.com

Het consortium i4damsafety waar Cohere Consultants onderdeel van uitmaakt, heeft een vernieuwde website! Zie www.i4damsafety.com. Het internationale consortium bestaat uit partijen met hoogwaardige kennis op het gebied van monitoren, grondonderzoek, grondmechanica en geotechnische- en geologische risico-analyses.

I4damsafety voorziet een integrale aanpak waarmee de veiligheid van met name mijnbouwdammen vergroot kan worden. Het bezwijken van meerdere mijnbouwdammen in de afgelopen paar jaar in Brazilie heeft aangetoond dat een verhoging van het veiligheidsniveau in veel gevallen nodig is.

29-01-20

DRR-Team verslag dambreuk Brazilië gepubliceerd

DRR-Team verslag dambreuk Brazilië gepubliceerd

Op 25 januari 2019 bezweek een grote mijnafval opslag in de buurt van Brumadinho. Dit gaf aanleiding tot DRR-Team missies in oktober en november 2019 waaraan Cohere Consultants heeft deelgenomen.De bevindingen van de missies zijn vastgelegd in het rapport van het DRR-team, dat hier kan worden gedownload.

21-08-19

Symposium Energy Geotechnics: 3 oktober 2019

Symposium Energy Geotechnics: 3 oktober 2019

Cohere Consultants is een van de organisatoren van het symposium “Energy Geotechnics: Mechanics of the energy transition”. Het symposium vind plaats op 3 oktober 2019 in het Science Centre van de Technische Universiteit Delft.

14-08-19

Nieuwbouw en Spoortrillingen

Nieuwbouw en Spoortrillingen

Staatssecretaris Van Veldhoven heeft de kamer geïnformeerd over de Handreiking Nieuwbouw en Spoortrillingen en de innovatieagenda bronaanpak spoortrillingen. Zie hier voor een download link naar deze documenten.