Project:
Seismische analyses voor havenontwerp

Cohere Consultants heeft een aantal aardbevingenanalyses uitgevoerd in opdracht van CDR International voor een nieuwe containerterminal en overslaghaven in Tibar Bay, Oost-Timor.

De klant voor CDR International is CHEC.  CDR is ingeschakeld voor een aantal implementatie-optimalisaties, waarbij Cohere Consultant gespecialiseerd advies heeft kunnen geven over seismisch ontwerp.

Een deel van de aardbevingsanalyse ging over de optimalisatie van de landaanwinning met stone columns.  Het andere deel was een verwekings- en stabiliteitsanalyse van een uit te baggeren gebied voor zandwinning voor de landaanwinning.