Project:
Trillingsreducerende wand spoor

In opdracht van de Lingense Alliantie heeft Cohere Consultants berekeningen uitgevoerd waarmee de effectiviteit van verschillende alternatieve ontwerpen van een trillingsreducerende wand in de grond is onderzocht. Vervolgens zijn we betrokken geweest bij de uitvoering en hebben we trillingsmetingen voor en na realisatie uitgevoerd eind 2019.

De berekeningen zijn uitgevoerd met een driedimensionaal eindige-elementenmodel met tijdsafhankelijke bewegende aslasten. Zo worden als het ware een treinpassage en de hieruit voortkomende trillingsgolven gemodelleerd. Hierbij is gebruik gemaakt van de software DIANA FEA.

Bij het uitvoeren trillingsmetingen zijn over een periode van twee weken metingen aan woningen uitgevoerd. Daarnaast is ook een valproef uitgevoerd zowel voor als na realisatie wand. De meetdata is door Cohere Consultants verwerkt om inzicht te krijgen in het trillingsreducerend effect van de wand.

3D eindige-elementenmodel (links) en uitvoering meting bij spoor (rechts)