Project:
Data-analyse spoor

Cohere Consultants voert in opdracht van ProRail een onderzoek uit naar trillingsopwekkende mechanismen van goederentreinpassages langs het Noordelijke deel van de A2-corridor.

Hierbij wordt op basis van slimme verwerking van vier grote beschikbare meetdatasets gezocht naar relaties tussen gemeten optredende trillingsniveaus tijdens een treinpassage en andere gemeten parameters, waaronder rijsnelheid, aslasten, treintype, dynamische aslasten etc.

Het onderzoek vergt data- en signaalanalyse en statistische verwerkingsmethoden.

Beelden gebruikt tijdens het onderzoek

Beelden gebruikt tijdens het onderzoek