Siefko Slob

Siefko is ingenieursgeoloog en specialist op het raakvlak tussen geologie, geotechniek en civiele techniek. Zijn expertise is op het gebied van geologische en geotechnische risico's, geo-energie en aardbevingen. Siefko weet als specialist en project manager complexe vraagstukken op te lossen.

portraits/Siefko_Slob_1500.jpg

Na zijn studie Ingenieursgeologie aan de TU Delft heeft Siefko bijna 25 jaar werkervaring opgedaan. De rode lijn hierin is het gebruik van innovatieve tools zoals GIS, remote sensing en het inzetten van slimme data processing technieken. Hij heeft de eerste helft van zijn carrière vooral besteed aan onderzoeksprojecten. Hierbij heeft hij veel internationale en geologische ervaring opgedaan. In de tweede helft van zijn carrière lag de focus op het geven van advies. Hierin ligt zijn passie. In het advieswerk komt zijn academische achtergrond vaak zeer goed van pas. Hij bijt zich graag vast in ingewikkelde geologische vraagstukken die een belangrijke maatschappelijke relevantie hebben. Voorbeelden hiervan zijn risico onderzoeken naar schaliegas, aardbevingen in Groningen en geothermie. Siefko is gepromoveerd aan de TU Delft en is Chartered Engineer van het KIVI.