Trillingsonderzoek bij nieuwbouw

Voorkomen van trillingshinder

Bij nieuwbouw langs het spoor wordt het steeds belangrijker in het ontwerp aandacht te besteden aan het voorkomen van trillingshinder. Hiertoe moet vooraf aan de bouw onderzoek worden uitgevoerd. Op basis specialistische kennis van trillingsmetingen en berekeningen volgt een advies over trillingsreducerende maatregelen. In de afgelopen twee jaar zijn wij veelvuldig gevraagd dergelijke onderzoeken uit te voeren.

Onze trillingsonderzoeken bij nieuwbouw kennen vaak de volgende stappen:

- scan van de bodem, toekomstige nieuwbouw en het spoor;

- uitvoeren van trillingsmetingen;

- predictie van toekomstige trillingsniveaus;

- advies over trillingsreducerende maatregelen.