Expert consultancy in ondergrond en dynamica

Wie we zijn

Cohere Consultant is opgericht in 2018 door Eliam Vlijm en Siefko Slob. Wij zijn een onafhankelijk adviesbureau en bieden technisch advies op hoog niveau. Wij helpen onze klanten graag om hun doelen te bereiken. In ons advies zijn we continu op zoek naar coherentie tussen ons advies en de uitdagingen van de klant. We zien grote toegevoegde waarde in samenwerking met andere specialisten.

Wat we doen

Wij zijn ervaren projectmanagers. Als senior specialisten op het gebied van dynamica en ondergrond bieden wij technisch advies op hoog niveau. We maken gebruik van geavanceerde datamodellering- en analysetools. Onze kracht is een snel begrip van problemen op basis van veel of weinig gegevens. We voeren risicobeoordelingen uit en adviseren overheden en autoriteiten over beleid en besluitvorming.

Keten van predictie en meetdata naar beslisinformatie

Keten van predictie en meetdata naar beslisinformatie

Onze bijdrage aan de maatschappij

De wereld om ons heen verandert snel door nieuwe technologieën. Technologieën die zijn bedoeld om ons leven te verbeteren, onze veiligheid te vergroten en allerlei informatie te verzamelen. Wanneer het gaat om besluitvorming, is het echter moeilijk om een beslissing te nemen gebaseerd op feiten zonder begrip en de juiste kennis. Technische specialisten met diepgaand begrip van hun vakgebied zijn daarbij nodig. Onze missie is om bij te dragen aan de maatschappij door het geven van gedegen advies.

Disciplines

Ondergrond

De ondergrond is vaak de meest onzekere factor in projecten. Inzicht in het gedrag van de ondergrond speelt een belangrijke rol, maar er is vaak weinig over bekend. CPT's, boringen of geofysica zijn onderzoeken die worden gebruikt om de ondergrond in kaart te brengen. Met onze geologische kennis interpreteren wij dit en vertalen de gegevens naar ontwerp.

meer lezen

Trillingen

Trilling is de beweging van een constructie of medium en dit is soms moeilijk te voorspellen. Schade of hinder zijn ongewenste gevolgen van trillingen. Door monitoring kunnen we inzicht krijgen in het trillingsniveau. Bij het beoordelen van toekomstige situaties maken we gebruik van voorspellende rekenmodellen.

meer lezen

Aardbevingen

Aardbevingen kunnen een grote impact hebben in de vorm van schade, maar ook als sociale onrust. Een gedegen seismisch ontwerp is daarom van groot belang in aardbevingsgebieden. Met onze kennis van de ondergrond en de interactie tussen bodem en constructie, kunnen we de impact bepalen op uw gebouw of constructie.

meer lezen

Aardwarmte

Het grootste deel van de energievraag in Nederland bestaat uit warmte. Aardwarmte of geothermie kan als duurzame energiebron aan een deel van deze vraag voldoen. Als onafhankelijke partij, kunnen wij de kansen en risico's van het ontwikkelen van ondiepe en diepe geothermische energie voor u objectief onderzoeken.

meer lezen

Diensten

Technical assessments

- Trillingsonderzoeken
- Risico analyse en management
- Haalbaarheidsstudies
- Technische due diligence
- 3D geologisch en geotechnisch modelleren
- Geologische quickscans

meer lezen

Project management

- Project management
- Interim project management
- Client representative
- Team lead
 

meer lezen

Engineering en design

- Eindige Element Modellering (EEM)
- Constructief ontwerp
- Dynamische modellering
- Monitoring

meer lezen

Data analyse

- Dataverwerking
- Data analyse
- Programmeren
- Structural health monitoring
- Trillingsmetingen
- GIS en Remote Sensing

meer lezen

Research and training

- Post academisch onderwijs
- Workshops, symposia en conferenties
- MSc studenten
 

meer lezen

Nieuws

Internoise 2021

22 Jul 21

Internoise 2021

Studie prioritering CC2/CC3 gebouwen afgerond

09 Jul 21

Studie prioritering CC2/CC3 gebouwen afgerond

Wheel out-of-roundness

26 Apr 21

Wheel out-of-roundness

New Office

13 Nov 20

New Office

Versterking van ons team

08 Oct 20

Versterking van ons team

Commissie Mijnbouwschade

01 Jul 20

Commissie Mijnbouwschade

Contact

Postadres
Cohere Consultants v.o.f.
Postbus 1755
3800 BT Amersfoort

Bezoekadres
Bergstraat 29 - 2e verdieping
3811 NE Amersfoort

E-mail: info@cohereconsult.com